Aday Giriş İşlemleri

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi Adres Değiştirme Nasıl Yapılır?ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi Adres Değiştirme İşlemleri için Tıklayınız

*** ÖSYM Ana Sayfasına Ulaşmak için BURAYA TIKLAYINIZ

ÖSYM Aday İşlemleri Bilgi Güncelleme,Sınav Başvuru güncelleme işlemleri ve aday bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar ÖSYM’nin (https://ais.osym.gov.tr) İnternet adresinden kendileri yapabileceklerdir. Ayrıca eğitim, iletişim, sınav, engel, kimlik vb. durumlarında değişiklik yapmak isteyenler ilgili tarihler arasında değişikliklerini internet sitesi üzerinden kaydetmek zorundalar.İletişim ve Adres Bilgileri’ni değiştirmek isteyen adaylar

Başvurudan sonra adres, telefon no, e-posta adresi vb. bilgilerinde değişiklik meydana gelen adaylar bu değişiklikleri ilgili tarihler arasında (https://ais.osym.gov.tr) İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapmak suretiyle kendileri yapacaklardır. ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; sms, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapılabildiğinden adaylar tarafından ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişimle ilgili alanların mutlaka güncel bilgileri içermesi gerekmektedir.


Sınava Başvurduktan Sonra Bilgilerinde Değişiklik Olanlar

Adaylar, sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra; kimlik bilgilerinde (kimlik bilgilerinin “uyruğu” alanında değişiklik olanlar hariç), sınava ilişkin bilgilerinde ya da iletişim bilgilerinde değişiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, ÖSYM’nin (https://ais.osym.gov.tr) İnternet adresinde bulunan açıklamalar doğrultusunda, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapmak istedikleri değişikliği kendileri yapacaklardır. ÖSYM’nin (https://ais.osym.gov.tr) İnternet adresinden aday tarafından yapılabilecek tüm değişiklikler, ancak ÖSYM tarafından belirlenecek tarihlere kadar yapılabilecektir. Güncelleme sayfasından yapılan değişiklikler bu sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Olanlar:

Sınava başvurduktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olan adaylar, bu değişikliği önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) yaptırmalıdırlar. Bu değişiklikler, ancak MERNİS’te yapıldıktan sonra aday tarafından ÖSYM’nin (https://ais.osym.gov.tr) adresinden yapılabilecektir. Güncelleme süresi bittikten sonra evlilik veya mahkeme kararı ile adı, soyadı bilgilerinde değişiklik olan adayların değişikliğe esas belgelerinin onaylı bir örneğini genel amaçlı dilekçe ekinde ÖSYM’ye göndermeleri gerekmektedir. Sınavdan önce belgeleri ÖSYM’ye ulaşan adayların sınava girecekleri bina/salon görevlilerine bu bilgi Merkezimiz tarafından iletilecektir.


Kimlik Bilgilerinin “UYRUĞU” Alanında Değişiklik Olanlar:

Sınava başvurduktan sonra uyruğu ile ilgili değişiklik yapmak isteyen adaylar, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ekine ilgili resmî belgeyi ekleyerek Merkezimize başvuracaklardır (Uyruk bilgisini değiştiren adaylar, cevap kâğıtlarına sınava giriş belgelerinde yer alan T.C. / Y.U. Numaralarını kodlamak zorundadır.).


Eğitim Bilgilerinde Değişiklik Olanlar:

Başvurudan sonra, eğitim bilgilerinde değişiklik olan adaylar, bu isteklerini belirten dilekçelerine, mezuniyet bilgilerini gösterir diploma veya benzeri belgelerinin onaylı bir 17 örneğini de ekleyerek en geç 23 Mayıs 2014 tarihine kadar Merkezimize ulaştırmalıdırlar. Süresi içerisinde Merkezimize ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır. Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra sınava ilişkin bilgilerinde, iletişim bilgilerinde değişiklik/düzeltme olan adaylar, bu bilgilerini (https://ais.osym.gov.tr) İnternet adresinden kendileri değiştirebileceklerdir.


Sınava İlişkin Bilgileri’ni değiştirmek isteyen adaylar

Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra sınav merkezi tercihlerini veya sınavda katılacakları oturumları, katılıp katılmayacaklarını ilgili tarihler içerisinde ÖSYM’nin (https://ais.osym.gov.tr) İnternet adresinden değiştirebileceklerdir. Başvuruda belirttiği oturumlara ekleme yapmak isteyen adayların, ekleme yapmak istediği her oturum için fark olarak 40,00 TL ücreti başvuru süresi içerisinde ÖSYM hesabına yatırması gerekmektedir.


Engel Bilgileri’ni değiştirmek isteyen adaylar

Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, engelli salonu dışındaki sınav salonlarında sınavlarını yapmalarına engel fiziki durumlarında meydana gelen değişiklikler (alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb.) sağlık raporu ile belgelendirilerek, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde verilen son tarihe kadar ÖSYM-SHDB’ye ulaştırılmalıdır. Bu adaylardan raporları kabul edilenler “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır. Engelli Salonu dışında sağlık nedeniyle de olsa herhangi bir alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. kullanılmaz.


Ek-1: Genel Amaçlı Dilekçe Örneği için Tıklayınız
Ek-2:Evrak Referans Numarası Nasıl Alınır Öğrenmek için TıklayınızNOT 1: Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri,Dilekçe yazılmaması gereken konular,Dilekçe yazılmasını gerektiren konular,Diğer işlem ücretleri hakkında detaylı bilgi almak için BURAYA TIKLAYINIZ

NOT 2: ÖSYM Tüm Soru ve Sorunlar için İletişim Bilgilerine Ulaşmak için BURAYA TIKLAYINIZ