Aday Giriş İşlemleri

LYS öncesi adayların testlere göre dikkat etmeleri gerekenlerÜniversite maratonu 10 Haziran’da başlayacak LYS’lerle tamamlanacak. 1.5 milyon adayın gireceği sınava iki hafta kaldı. Yorumdan çok bilgiye yönelik soruların yer alacağı LYS, üniversiteye girişte yüzde 60-65 oranında etkili olacak. O nedenle adayların kalan sürede bilgileri tamamlayıp, bol bol deneme testi çözmeleri gerekiyor.

Üniversiteye giriş sınavlarının ikinci basamağı olan Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) iki hafta kaldı. LYS-1 (Matematik), LYS-2 (Fen Bilimleri), LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya), LYS-4 (Sosyal Bilimler) ve LYS-5 (Yabancı Dil) olmak üzere beş oturumdan oluşan sınavlar, 10-11 Haziran ile 17-18 Haziran’da yapılacak. Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) 180 ve üzerinde puan alan 1 milyon 506 bin 479 aday, LYS’ye girmeye hak kazandı. Yorumdan çok bilgiye yönelik soruların yer aldığı LYS’lerin yerleştirme puanına yüzde 60-65 katkısı var. O nedenle hedefe ulaşmak isteyen adaylar için bu sınav çok önemli. Kalan süreyi eksik konuları tamamlayıp, bol bol deneme testi çözerek değerlendirmek gerekiyor. Özel Nesibe Aydın Okulları bölüm başkanları, LYS öncesi adayların testlere göre dikkat etmeleri gerekenlerle ilgili şu bilgileri verdi:


Kavramlara dikkat

MATEMATİK: Bu testte başarılı olabilmek için tanımlar-teoremlerin iyi bilinmesi ve kavramlar arasındaki bağlantıların kurulması gerekiyor. Bunun için hızlarını artıracak nitelikli sorular çözmeliler. Türev ve İntegral’den 11-12 soru çıkabileceği düşünülürse, bu konuların kavram ve teorileri özümsenmeli. Geometri için ise Çokgen, Dörtgen ve Çember konularına önem verilmeli. Bu konulardan da 13-14 soru çıkmakta.

FİZİK: 12. sınıf müfredatında bulunan Modern Fizik, Evren Hakkında Genel Bilgiler konusunda belirleyici soruların çıkması bekleniyor. Diğer sorular, müfredat konularından Mekanik Enerji, Elektrik Akımı, Manyetizma, Optik, Dalgalar’dan olacak. Özellikle, 12. sınıf MEB kitabından kazanımlar tekrar edilmeli.

KİMYA: LYS-2’de ağırlıklı olarak 11 ve 12. sınıf konularından soru çıkmakta. Soru yoğunluğunda Organik Kimya konusu dikkat çekmekte. Kimyanın ezbere dayalı konularının da tekrar edilmesinde yarar var. Geçen yıl Organik Kimya, Elektrokimya, Asit ve Baz, Kimyasal Türler Arası Etkileşim konularından ağırlıklı soru geldi. Bu yıl da aynı konulardan soru gelmesi bekleniyor.

BİYOLOJİ: Adaylar Biyoloji’de özellikle İnsan Fizyolojisi konusuna çok iyi çalışmalı. Popülasyon Genetiği konusu bu yıl müfredata yeni eklendiği için soru gelmesi bekleniyor. Her yıl olduğu gibi YGS konularından yüzde 65 ağırlıklı soru gelecek. Son iki hafta bu konular tekrar edilmeli.

TÜRKÇE: Adayların Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragraf Bilgisi, Ses Bilgisi, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Sözcükte Yapı, Sözcük Türleri, Cümle Bilgisi, Anlatım Bozuklukları, Şiir Bilgisi, Düz Yazı Türleri, Edebi Akımlar, Türk Edebiyatı konularını kapsayan denemeler çözmeleri gerekiyor. Özellikle Cumhuriyet Edebiyatı’ndan çok soru çıkıyor. Bu konular tekrar edilerek bilgiler taze tutulmalı.

Çıkmış soruları çözün

COĞRAFYA: Harita üzerinden Türkiye Coğrafyası tekrarı yapılmalı. LYS-3 ve LYS-4’te YGS müfredatındaki konularla ilgili soruların oranı yüzde 50’ye kadar ulaşmakta. YGS konuları da tekrar edilmeli. LYS müfredatından Bölge Çeşitleri ve Sınıflandırılması, Ekosistem ve Madde Döngüsü, Ülkeler Coğrafyası, Doğal Kaynakların Sınıflandırılması ve Kullanımlarında Çevre Duyarlılığı konularına ağırlık verilmeli.

FELSEFE: Psikoloji için Duyum Algı, Öğrenme, Ruh Sağlığı ve Sosyal Davranış, Sosyoloji için, Sosyolojiye Giriş, Toplumsal Yapı ve Kurumlar, Kültür, Mantık için Klasik ve Sembolik Mantığın Temel Bilgileri konularından soru çıkması bekleniyor.

LYS’de birçok değişiklik var

LYS’de bu yıl yapılan değişiklikler şöyle:

- Açık uçlu sorular yer alacak: Bu yıl ilk kez açık uçlu (kısa cevaplı) sorulara yer verilecek. 5 oturumlu LYS’lerin her sınavında 3’er soru olmak üzere sınavda toplam 15 açık uçlu soru olacak. Bu soruların cevapları tek kelimelik ya da en fazla 3 rakamdan oluşacak. Değerlendirmede doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacak.

- LYS-1 Matematik tek oturum: LYS-1 Matematik-Geometri sınavı Matematik sınavı adı altında tek oturumda yapılacak. Geometri soruları önceki yıllara oranla daha fazla önem kazandı. Örneğin MF-3 puan türünde tercih yapmak isteyenler için Matematik testinin katkısı yüzde 13, Geometri’nin yüzde 5 iken, değişiklikle birlikte her iki branşın da katkısı yüzde 18 olarak eşitlendi.

- Sınavsız geçiş kaldırıldı: Meslek ve teknik lisesi öğrencileri 2 yıllık ön lisans programlarına sınava girmeden yerleşemeyecekler. Ancak bu öğrencilere ön lisans programlarını tercih etmeleri durumunda, ek puan verilecek. Bu ek puan OBP’nin 0,06 katsayısıyla çarpılmasından elde edilecek.

- Eğitim fakültelerine baraj geldi: Eğitim fakültelerine 240 bin ve üstünde başarı sıralamasına sahip olan öğrenciler yerleşebilecek.

- Puan türü değişen bölümler: YGS ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına ve ilahiyat bölümlerine artık LYS puan türüyle yerleşilecek. Açık öğretim programları örgün öğretimdeki puan türü ile öğrenci alacak.

Tarih’te tüm müfredattan sorumlular

LYS’de Tarih sınavında 9, 10 ve 11. sınıf müfredatına ek olarak, 12. sınıf konusu olan “Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi” de yer alıyor. Adayların özellikle, İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, Türk-İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, yüzde 25 etkili olan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi’ne ağırlık verilmeli.

Konular