Aday Giriş İşlemleri

ÖSYM LYS Aday İşlemleri Adres Değişikliği İşlemleriÖSYM LYS Aday İşlemleri Adres Değişikliği İşlemleri için Buraya Tıklayınız


ÖSYS’ye başvuran adaylardan Yerleştirme Sınavları (LYS) için ÖSYM LYS Aday İşlemleri Sistemindeki adresini güncellemek isteyenler, bu değişikliği T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin (http://ais.osym.gov.tr) internet adresinden yapabileceklerdir.


Adres bilgisi değişen adayların, LYS’lere başvurusunu gerçekleştirmeden önce (http://ais.osym.gov.tr) internet adresinden adres değişikliğini gerçekleştirip daha sonra başvurusunu gerçekleştirmeleri gerekmektedir.


Adaylar adres güncelleme işlemlerini ÖSYM LYS Aday İşlemleri Sisteminde belirtilen tarih ve saat'a kadar yapabileceklerdir.

ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada Ek-1'de verilen Genel Amaçlı Dilekçe Örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın dilekçesinde talebini açıkça belirtmesi ve dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarını doldurulması zorunludur. Bilgi alanları eksik olan dilekçeler ile ne talep edildiğinin açıkça belirtilmediği dilekçeler işleme alınmaz. Adaylar, dilekçelerinin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme alınmaz.

Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçilmiştir. Adaylar, evrak referans numarasını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin (https://ais.osym.gov.tr) İnternet adresinden edinebilmektir. (Ek-2)

Adayın (https://ais.osym.gov.tr) İnternet adresinde işlem yapabilmesi için aday şifresi’ni kullanması gerekir. Bu şifre, adayın daha sonra ÖSYM’nin İnternet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sonuç öğrenme, sınava giriş belgesi edinme, bireysel başvuru, tercih yapma, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme) kullanılmaktadır. Bu nedenle adayın bu şifreyi unutmaması, kimseye vermemesi ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen ya da yeniden edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanıyla şahsen ÖSYM Başvuru Merkezlerine başvurmalıdır.

Dilekçe yazılmaması gereken konular:

Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği her sınav için ayrıca belirtilecek tarihlerde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde kendileri gerçekleştirecektir. Bu tarihler dışında değişiklik yapılamaz.

“Kimlik Bilgileri”nde değişiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) yaptırmalıdır. Değişiklik işlemi MERNİS’te gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın ÖSYM’deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından (https://ais.osym.gov.tr) İnternet adresinde yapılmalıdır.

“Sınava İlişkin Bilgileri” ya da “İletişim Bilgileri” alanlarında değişiklik yapmak isteyen bir aday bu değişikliği https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde kendisi gerçekleştirecektir.

Dilekçe yazılmasını gerektiren konular:

Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:

“Eğitim Bilgileri” alanındaki resmî belgeye dayalı olan bilgilerde değişiklik isteği (ÖSYS için ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda bulunan Eğitim Bilgileri Değişikliği Dilekçe Örneği kullanılmalıdır.)
Yabancı uyruklu adaylar için kimlik bilgilerinde değişiklik isteği
Engelli adaylar için sağlık raporu ile engel durumunu belirttiği, engelli olarak sınava girme isteği
Sınav/yerleştirme sonuçlarının incelenmesi isteği (İnceleme masrafları karşılığı olarak 5,00 TL, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229)* numaralı hesabına yatırılarak banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.)

ÖSYM tarafından geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen sınavlara ait yeniden Sınav Sonuç Belgesi edinme isteği (Sınav Sonuç Belgesi ücreti olarak 10,00 TL, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229)* numaralı hesabına yatırılarak banka dekontu dilekçeye eklenmelidir. 30.10.2010 tarihinden sonra gerçekleştirilen sınavlarda sınav sonuçları, adaylar tarafından (https://sonuc.osym.gov.tr) İnternet adresinden edinildiğinden, adaylara Sınav Sonuç Belgesi gönderilmemektedir.)

Sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini talep eden itirazlar sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde Genel Amaçlı Dilekçe Örneği ile yapılmalıdır. Her bir dilekçede sadece bir soruya yapılan itiraz belirtilmeli ve soru başına 20,00 TL itiraz ücreti ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229)* numaralı hesabına yatırılarak banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.
Diğer işlem ücretleri aşağıdaki gibidir:

Başvuru Merkezlerinden Başvuru Hizmeti Ücreti : 3,00 TL

Başvuru Merkezlerinden Yeni Şifre Edinme Ücreti : 2,00 TL

Başvuru Merkezlerinden Fotoğraf Yenileme İşlemi Ücreti : 5,00 TL

Başvuru Merkezlerinden Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarası Edinme Ücreti : 3,00 TL

Soru Kitapçığı ve Cevap Kâğıdının adaylar tarafından incelenme isteği : 50,00 TL

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

*Eski hesap no: T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 (IBAN NO: TR 070001000830060280115013)

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Ek-1: Genel Amaçlı Dilekçe Örneği
Ek-2:Evrak Referans Numarası Alınması