Aday Giriş İşlemleri

ÖSYM Aday İşlemleri KPSS Tercih ve Yerleştirme Nasıl Yapılıyor?* ÖSYM Aday İşlemleri KPSS Tercih Kılavuzu İndirmek için Buraya Tıklayınız

* ÖSYM Aday İşlemleri KPSS Tercih İşlemlerini Yapmak için Buraya Tıklayınız

B ve GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIYOR?

Adaylar, ÖSYM tarafından B ve C Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır.Tercih Kılavuzuna ilgili tarihler içerisinde ÖSYM’nin ana sayfası (http://www.osym.gov.tr/) internet adresinden ulaşabilirsiniz. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye İnternet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. ÖSYM Aday İşlemleri KPSS sınava ilişkin bilgiler ile kimlik ve iletişim bilgilerini değiştirme işlemlerinizi ÖSYM’nin (http://ais.osym.gov.tr) adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına İnternet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.KPSS Yerleştirme Sonuçlarınıza ÖSYM’nin (https://sonuc.osym.gov.tr/) adresinden ulaşabilirsiniz.

KPSS A,B ve C Gruplarında Yerleştirme İşlemleri Nasıl Yapılıyor?

A Grubu Kadrolar için kamu kurum ve kuruluşları KPSS puanlarına göre adayları kendilerinin yapacağı giriş sınavına tabi tutabilmektedirler. B ve C Grubu Kadrolara ise yerleştirme, KPSS puanlarının kullanılması ve adayların kadrolara ilişkin tercihlerinin alınması suretiyle ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

A Grubu Kadrolar

- Başbakanlık

- Bakanlıklar

- Bakanlıklara ait; müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşlar

- Bu kuruluşların ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle
girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkinkadro ve görevler

- İl özel idareleri

- Belediyelerin teftiş kurulları

KPSS-A kadrolarına genel olarak Sosyal bilimler, Hukuk, İktisat ve İşletme Fakültesi
mezunları başvurabilmektedir. Ancak düşük sayıda da olsa KPSS-A kadrolarına mühendislikveya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, kontrolör ve uzman yardımcısı olarak başvurabilmesine de imkan tanımaktadır.

B Grubu Kadrolar


KPSS-B grubu kadrolar ise yukarıda belirtilen KPSS-A dışında kalan tüm devlet kadrolarıdır.

C Grubu Kadrolar lise ve dengi okul mezunlarını kapsamakta olup, yerleştirme B grubu gibidir.


A Grubu kadrolarda yerleştirme nasıl yapılır?


A Grubu kadrolar için, B ve C Grubu kadrolar da olduğu gibi merkezi yerleştirme
yapılmaz. A Grubu kadrolara girecek olanlar için daha sonra ilgili kurumlarca bir giriş sınavı daha yapılacaktır. Giriş sınavı yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşur.

B ve C Grubu kadrolara atanmak için KPSS sınav sonucundan başka şartlar aranır mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarının B ve C Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde yer alan askerlik, sağlık, suç durumu gibi genel ve özel şartları taşımaları gerekir. Buna ek olarak, bu kadroların, yaş ve cinsiyet dahil özel koşulları da bulunabilir.

KPSS sınav sonuçları belli olduktan sonra, ÖSYM tercih formlarının illere dağıtımı
yapılır. Adaylar kendi durumlarına göre tercihlerini yaparak tercih formlarını ÖSYM’ye süresi içinde gönderir, kamu kurum ve kuruluşlarına ihtiyaç hasıl olduğunda KPSS puanına göre yerlestirmeler yapılır.